Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące naturalnego planowania rodziny

W 1984 r. Światowa Organizacja Zdrowia wydała dokument pod tytułem „Naturalne Planowanie Rodziny. Co powinni wiedzieć pracownicy służby zdrowia”. Zalecenia WHO dotyczące Naturalnego Planowania Rodziny mimo że w Polsce zostały opublikowane w 1999 r. są nadal aktualne. Zdaniem WHO metody naturalne powinny być propagowane na równi z innymi metodami planowania rodziny, na przykład antykoncepcją.

Więź małżeńska

Podstawą małżeństwa jest relacja, siła jednocząca dwoje ludzi nazywana więzią małżeńską. Jednym z zasadniczych czynników niezbędnych do powstania tej więzi jest wzajemne zawierzenie. To ona sprawia że małżonkowie są razem mimo trudności i przeciwności życiowych.